Taisyklės

Elektroninės prekybos taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp internetinės parduotuvės https://mingeda.lt (toliau – MINGEDA, mes) ir MINGEDA kliento (toliau – Jūs) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios MINGEDA ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje. Internetinės parduotuvės https://mingeda.lt valdytojas yra UAB “Mingeda”, įmonės kodas 302680249, buveinės adresas Krokuvos g. 11, Vilnius, Lietuvos Respublika.


I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis internetinės parduotuvės https://mingeda.lt paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;  

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu Jūs norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų.

3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis internetinėje parduotuvėje mingeda.lt ir naudojantis jų funkcijomis saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei MINGEDA privatumo politika.

4. Prekių kainos, nurodytos internetinės parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes internetinėje parduotuvėje mingeda.lt. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje mingeda.lt yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs internetinėje parduotuvėje mingeda.lt, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Sutinku su pirkimo sąlygomis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp MINGEDA ir Jūsų, yra saugoma internetinėje parduotuvėje https://mingeda.lt ir Jums gali būti prieinama elektronine forma.

6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą MINGEDA Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.


II. Jūsų TEISĖS IR PAREIGOS

7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš internetinės parduotuvės mingeda.lt kataloguose pateikiamų prekių.

8. Jūs, naudodamasis internetinės parduotuvės mingeda.lt paslaugomis, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

9. Jūs internetinės parduotuvės mingeda.lt registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

10. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve mingeda.lt .

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis internetinės parduotuvės mingeda.lt teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Jūs privalote būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

13. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti MINGEDA el.paštu info@mingeda.lt. MINGEDA neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju, MINGEDA turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.

14. MINGEDA neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

15. Kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. “cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais. Išsamią informaciją apie MINGEDA internetinėje parduotuvėje naudojamus slapukus galite rasti MINGEDA privatumo politikoje.


III. MINGEDA
teisės ir pareigos

16. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, MINGEDA turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote Jūs pats.

17. MINGEDA pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

18. MINGEDA įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

19. MINGEDA, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.


IV. Atsiskaitymas už prekes

20. Už prekes Jūs galite atsiskaityti:

   20.1. grynaisiais pinigais prekybos taške;

   20.2. išankstiniu bankiniu pavedimu;


V. Administravimo mokestis

21. Administravimo mokestis 2,50 € yra taikomas tiems užsakymams, kurių vertė neviršija 10,00 €. Šis mokestis yra skirtas logistikos darbams, buhalteriniams dokumentams, bei užsakymo apdorojimo procesams padengti.

22. Jei užsakymo vertė viršija 10,00 € – administravimo mokestis nėra taikomas.


VI. Prekių Pristatymas

23. Jūs turite teisę pasirinkti vieną iš šių įsigytų prekių pristatymo būdų:

23.1. atsiėmimas MINGEDA prekybos taške;

23.2. pristatymas kurjeriu;

24. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas, terminus ir būdus galite rasti MINGEDA pristatymo sąlygose.

25. Pasirinkus pristatymo kurjeriu būdą, prekes pristatys MINGEDA įgaliotas atstovas. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

26. Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Jūs privalote patikrinti prekes siuntos būklę. Jei esate nepatenkintas prekės būkle, turite teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Jums pasirašius važtaraštį mes neprisiimame atsakomybės dėl prekės būklės, t.y. išorinių pažeidimų (jei tai nėra gamyklinis brokas) ir komplektacijos trūkumų. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų (pvz., garantinio talono ar pan.), Jūs privalote apie tai nedelsiant informuoti MINGEDA administraciją.

27. Jums neatvykus MINGEDA nurodytu laiku atsiimti prekės iš pasirinkto prekybos taško, ji bus saugoma ne ilgiau kaip 7 (septynias) dienas, o dėl jos naujo atsiėmimo laiko privaloma iš anksto suderinti su MINGEDA administracija. Jeigu Jūs pavėluojate atsiimti prekę ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, MINGEDA atsiunčia Jums įspėjimą apie ketinimą per artimiausias 7 (septynias) dienas nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Jums nesureagavus į įspėjimą, MINGEDA nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičiuoja iš Jūsų sumokėtų už prekę pinigų jos saugojimo išlaidas, kurios negali viršyti 14,48 €, ir likusią pinigų sumą grąžina Jums į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

28. Pristatymo išlaidos el. parduotuvėje į nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos Jums formuojant užsakymą, kaip numatyta Taisyklių 4 punkte.


VII. Prekių garantijos

29. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis yra nurodomas Jums išduodamame garantiniame talone arba jį atitinkančiame kitame dokumente (toliau – Garantiją patvirtinantis dokumentas).

30. Prekei, sugedusiai garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.

31. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Jūs galite kreiptis tel.: +370 5 2724271 arba Garantiją patvirtinančiame dokumente nurodytu prekės garantinio remonto aptarnavimo serviso adresu.

32. Pateikdamas prekę remontui, Jūs būtinai privalote pateikti galiojantį Garantiją patvirtinantį dokumentą ir prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą).


VIII. Prekių grąžinimas

33. Prekių grąžinimui yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatos.

34. Kai grąžinama nekokybiška prekė, MINGEDA įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Jūsų prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Jums prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad MINGEDA neturi analogiškos prekės, jums bus per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo šio paaiškėjimo momento sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.

35. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

36. Jūs, kaip vartotojas, turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu info@mingeda.lt) per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tai reiškia, kad nepraėjus 14 (keturiolikai) dienų nuo prekės pristatymo galite grąžinti kokybišką prekę MINGEDA ir atsisakyti sutarties, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, yra nesugadintas, išsaugotos jo vartojamosios savybės, daiktas yra nepraradęs prekinės išvaizdos.

37. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. MINGEDA pageidauja, kad būtų dedamos maksimalios pastangos laikytis nurodytų reikalavimų pakuotei ir prekės apsaugojimui nuo pašalinės žalos.

38. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote Taisyklių 36 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Jeigu negausite patvirtinimo per 10 darbo valandų, privalote kreiptis telefonu į MINGEDA. Atsisakę sutarties, per 3 (tris) darbo dienas privalote telefonu arba el. paštu suderinti su pardavėju Prekės grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki Pardavėjo nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju patys privalote grąžinti nusipirktą Prekę (prekės grąžinimo išlaidas padengiate Jūs), atitinkančią Taisyklių 35 ir 37 punktų reikalavimas. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

39. Teisė atsisakyti sutarties netaikoma šiais atvejais:

39.1. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

39.2. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

39.3. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Jums visiškai suteiktos;

39.4. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse numatytais atvejais.


IX. Baigiamosios nuostatos

40. MINGEDA pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

41. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

42. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

43. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Spausti čia) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje (Spausti čia)

45. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


Kontaktai

• Perkantiems internetinėje parduotuvėje mingeda.lt
Telefonu +370 5 2724271
Informacija apie prekių užsakymo eigą, prekių pristatymą ir atsiėmimą el. paštu info@mingeda.lt

• Perkantiems MINGEDA buveinėje:
Telefonu +370 5 2724271
Informacijos el. paštas info@mingeda.lt

Įmonės rekvizitai
Įmonės pavadinimas: UAB “Mingeda”
Įmonės kodas: 122207650

PVM mokėtojo kodas: LT222076515
Atsiskaitomoji sąskaita: LT69 7044 0600 0112 3862
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas (Bank code): 70440
Registracijos adresas: Krokuvos g. 11, Vilnius LT-09314